Activiteiten bij RCN

Het thuishonk van Biljart Verenging RCN, bestaande uit ca. 60 leden.

Avondcompetitie voor teams (3 of 4 spelers), georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond en de Woerdense Bond; vanuit de Biljartvereniging RCN doen hier 15 teams aan mee. Daarnaast nog een team van Biljartvereniging Vianen.
Ook spelen er vanaf het seizoen 2022-2023 twee driebanden groot teams (één in de 2e divisie en één in de 3e divisie van de KNBB)

Dagcompetitie voor koppels van 2 spelers, georganiseerd door de stichting RCN.  
Hier doen ca 10 koppels aan mee. (September – april ).

Clubkampioenschappen RCN voor individuele spelers, uitsluitend voor leden van onze huisvereniging Biljartvereniging RCN en de leden van de Stichting RCN. Georganiseerd door Biljartvereniging RCN, in samenwerking met de stichting RCN.

Dartcompetitie: voor het eerst gaat er een team in onze accommodatie deelnemen aan de competitie van de Dartbond Midden Nederland. Deze competitie start medio oktober.

Diverse Kampioenschappen , regionaal en gewestelijk, georganiseerd door de KNBB.

Frans Jutte toernooi wordt nu voorbereid. Zal worden gehouden tussen eind september en eind december 2022. Nader informatie volgt z.s.m.

Open Nieuwegeins Kampioenschap, (aanvang januari 2023)
3-banden groot, 3-banden klein, bandstoten klein en libre klein.
Per spelsoort maximaal 54 deelnemers.
Met mooie geldprijzen.

Naast alle bovenstaande competities zijn er nog vele ‘recreanten’ die individueel of in groepjes het hele jaar op vaste tijden spelen Dit zijn ca150 vaste !eden en vele passanten.

Ook nemen we met een team deel aan de Stedelijke Utrechtse Dag Competitie
Deze competitie bestaat al zo’n 30 jaar en wordt in verschillende buurthuizen gespeeld.