Recreatie

Centrum

Nieuwegein

De Biljartvereniging BVN23 heeft als thuishaven de accommodatie van de
Stichting RecreatieCentrum Nieuwegein (RCN), Herenstraat 100 te Nieuwegein.

Het bestuur van de Biljartvereniging BVN23 bestaat uit:

Voorzitter: André Prins (voorzitter-BVN23@rcnnieuwegein.nl)
Secretaris: Johan Vermeulen (secretaris-BVN23@rcnnieuwegein.nl)
Wedstrijdleider: Harjan Hooijen (wedstrijdleider-BVN23@rcnnieuwegein.nl)
Penningsmeester: Rob Wilson (penningmeester-BVN23@rcnnieuwegein.nl)
Algemeen bestuurslid: Lex den Doop
De leef en lied zaken zijn bij Brenda in goede handen.

Biljartvereniging BVN23 is aangesloten bij de Woerdense Biljartbond (WBB) en bij district Het Sticht van de KNBB.