Recreatie

Centrum

Nieuwegein

De Biljartvereniging RCN heeft als thuishaven de accommodatie van de
Stichting RecreatieCentrum Nieuwegein (RCN), Herenstraat 100 te Nieuwegein.

Het bestuur van de Biljartvereniging RCN bestaat uit:

Voorzitter/penningmeester: Ton van den Heuvel
Secretaris: Laura Vervoorn (secretaris@rcnnieuwegein.nl)
Wedstrijdleider: Harjan Hooijen (wedstrijdleider@rcnnieuwegein.nl)
Algemeen bestuurslid: Cengis Tunc
Algemeen bestuurslid: Lex den Doop
De leef en lied zaken zijn bij Mary Kerkhof in goede handen.

Biljartvereniging RCN is aangesloten bij de Woerdense Biljartbond (WBB) en bij district Het Sticht van de KNBB.

Ook spelen er 2 teams in de Nationale driebanden groot competitie van de KNBB